"Det er bra at kommunen tilrettelegger for de mindreårige flyktningene. Det sikrer god kontroll slik at de blir ivaretatt på best mulig måte." -Janicke Karin Solheim

Opps, fant ikke skjemaet.