1. Janicke Karin Solheim

1. kandidat

Janicke (65 år) har lang politisk erfaring blant annet med to perioder i Kommunestyret, som representant for MDG siden 2015. Bor på Tranby, er gift og har fire barn. Hun har en mangfoldig utdanning og er lektor med hovedfag i nordisk språk og litteratur. Hun har tidligere jobbet som lærer og i senere år som litteraturformidler.

”Gode samfunn skapes best på grunnlag av fellesskap og solidaritet, ikke konkurranse.”

Janicke har et stort engasjement. Hun er spesielt opptatt av å ivareta sunne og trygge lokalsamfunn og sikre at Lier skal være et godt sted å vokse opp og bo. Å hindre miljøforurensing og sikre matsikkerhet er også hjertesaker.