2. Vidar Havellen

2. kandidat

Vidar Havellen (61) er utdannet sivilingeniør innen varmepumpeteknikk og jobber som rådgiver i Norconsult AS.

Han har bodd i Lier hele livet, og bor nå på Tranby. Glad i fotografering, sopplukking og være ute i skog og mark. I denne kommunestyreperioden har han vært medlem av kommunestyret og utvalg for miljø og plan. I tillegg er Vidar leder av MDG Lier.

”Jeg har vært opptatt av naturvern og miljø siden jeg var liten gutt, selv om jeg aldri har vært noen aktivist”

Vidar er spesielt opptatt av å forbedre kollektivtilbudet, ta vare på nærskogen for både barn og voksne og beskytte matjorda mot nedbygging.