Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Mindreårige flyktninger til grønne Lier

«Det er bra at kommunen tilrettelegger for de mindreårige flyktningene. Det sikrer god kontroll slik at de blir ivaretatt på best mulig måte.» –